Πρόσκληση για μία συνάντηση „No Borders Convergence“ στο Λονδίνο 13-18 Φεβρουαρίου 2012

Το Londoner No Borders, σε συνεργασία με φοιτητές του Goldsmith College και με άλλες ομάδες, οργανώνει μια συνάντηση αντιρατσιστικών ατόμων και ομάδων από 13. ως 18 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο. Θέλουμε να συναντηθούμε για να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας και τις γνώσεις μας για εκείνα τα μέτρα, που περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, αλλά και για να δημιουργήσουμε δίκτυα επαφών και να εκπονήσουμε κατάλληλες στρατηγικές και να αναπτύξουμε δράσεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα προσωρινό πλαίσιο για την ανάπτυξη θεωριών και πρακτικών, που αμφισβητούν την άποψη της διαχείρισης της κινητικότητας των ανθρώπων μέ συνοριακούς ελέγχους.

NoBorders Carnival: 18/02/12

On Saturday 18th February, the last day of the six day Convergence in London, we will gather at 12 noon at St Pauls for the NoBorders Carnival against immigration controls. This is going to be a lively event with samba, banners, and celebration. Join us!

Призыв к NoBorders Convergence, Лондон 13 - 18 февраля 2012г

Движение (организация, группа) London NoBorders, совместно со студентами Голдсмитс колледжа и другими группами, организовывает недельную конвергенцию (собрание), которая состоится в Лондоне, 13-18 февраля, 2012г. Мы намерены поделиться с нашим знанием и опытом о движениях людей и о существующих в нем ограничениях, а также поделиться навыками, развивать сети, выработать стратегии. Мы хотим создать временное место для производства рассказов и практик, которые направлены на оспаривание основной идеи об управлении передвижением людей посредством пограничных контролей.

Chamada para a No Borders Convergence, Londres, de 13 a 18 de Fevereiro de 2012.

O grupo NoBorders de Londres, junto com os alunos da Universidade Goldsmiths e outros grupos, está organizando uma semana de “convergência” a ser realizada entre os dias 13 e 18 de Fevereiro de 2012, em Londres. O intuito é nos reunir para compartilhar os conhecimentos e experiências relacionados a liberdade de circulação das pessoas e os problemas e restrições causados por isso, dividir habilidades, nos conectar, criar estretégias e agir.

NoBorders Convergence - demos and actions

During the last three days of the Convergence there will demos and actions against immigration controls, concluding with the NoBorders Carnival on Saturday 18th February 2012.

Llamamiento para unas Jornadas de NoBorders , Londres, 13 - 18 Febrero 2012

London NoBorders, junto con estudiantes de Goldsmiths y otros grupos, están organizando unas una semana de jornadas que tendrán lugar en Londres del 13 al 18 de Febrero del 2012. El objetivo es reunirse para compartir nuestros conocimientos y experiencias sobre la libertad de movimiento de la gente y sus restricciones, para compartir herramientas, redes, estrategias y actuar. Buscamos crear un espacio temporal para generar crítica y práctica contra la misma idea de regular el movimiento de la gente a través de controles en las fronteras.

Appel à une Convergence NoBorders, Londres, du 13 au 18 février 2012

Le groupe NoBorders de Londres — en commun avec les étudiant-e-s de Goldsmiths et d'autres groupes — organisent une semaine de « convergence » à Londres, entre le 13 et le 18 février 2012. Le but est de se rassembler, pour partager connaissances et expériences au sujet de la liberté de circulation et des restrictions qui l'entravent, pour diffuser nos savoirs, pour se connecter, pour élaborer des stratégies et pour agir. Nous entendons ainsi créer un espace temporaire favorisant la production de discours et de pratiques dirigées contre l'idée même de gestion des mouvements des individus via les contrôles aux frontières.

Pages